CLC Cultural Tour (Zhuhai, Shenzhen & Zhongshan) - Putonghua Division
July 30 -31, 2005

 

  click to enlarge

 

Back