Liu Zhiyun (Lau Chi Wan) 1977-

She was born in Hong Kong. She has published the poetry collections Xin de quanbu [Whole of the Heart] and Yijiujiuba nian xiatian jieshu de shihou [At the End of Summer 1998], and the fiction collections Women de xiaoshuo [Our Fiction] and Hard Copies.

         close