Zhang Zongsu (Chang Tsung-su) fl.1722-1736

Also known as Zhang Yongchuan. He compiled the Cilin jishi in his old age.

         close