Editorial Board

     
  Chief Editor Lai Chi Tim
  Associate Chief Editor Yim Chi Hung
  Editor Cheng Lai Kuen

  Members Cheng Kat Hung Ho Che Wah
    Hon Tze-ki Lai Ming Chiu
    Wan Chui Ki Maggie  
       
  Secretary Heung Ting Ting Jill  

  Roger T. Ames Timothy H. Barrett
  Alan K. L. Chan Kang-i Sun Chang  
  Chen Fong Ching Kenneth Dean
  Prasenjit Duara Ho Hon Wai
  Ambrose Y. C. King Leung Yuen Sang
  Wai-yee Li Luo Zhitian
  Ōki Yasushi Dame Jessica Rawson
  Edward L. Shaughnessy Max Xiaobing Tang
  Stephen F. Teiser  Franciscus Verellen
  Lothar von Falkenhausen David Der-wei Wang
  Eugene Y. Wang Wang Fan-sen
  Lawrence Wang-chi Wong