cuhk

主辦: chi 協辦: clrc 贊助: arts NA CU LSHK ENG
                   

Contact

第二十屆國際粵方言研討會由香港中文大學中國語言及文學系主辦。

如有查詢,歡迎電郵或來信與我們聯絡。

地址:

香港沙田香港中文大學馮景禧樓523室 中國語言及文學系

電郵:
yue20@cuhk.edu.hk

傳真:
(852)2603 6048