The Chinese University of Hong Kong Institute of Chinese Studies Research Centre for Contemporary Chinese Culture

ENG | |
Article Search

 

| Introduction | Editorial Board and Staff |

EDITORIAL BOARD AND STAFF

21C is published under the advice and guidance of an Editorial Board comprising of more than 50 foremost scholars from all parts of the world. Board members and staff of the journal are listed below:

Honorary Advisor
Yang C. N.
Editorial Board
Chairman
Ambrose Y. C. King
Board members *Executive members
Chen Chi-nan Chen Chung-hsin Chen Fong-ching* Chen Zhi-wu
Chien Y. S. Sechin Chow Po-chung Gan Yang Gu Xin
Hsu Cho-yun Ji Wei-dong Jin Guan-tao Kuan Hsin-chi
Lawrence J. Lau Lee Chin-chuan Leo Ou-fan Lee Lee Yuen-tseh
Leung Ki-che, Angela Leung Yuen-sang* Li Yang Liu Qing-feng
Liu Xiao-feng Liu Zai-fu Puk Wing-kin* Qin Hui
Rao Yi Ren Jian-tao Richard Y. C. Wong Shen Zhi-hua
Shih Yuan-kang Szeto Lap Tsui Lap-chee Tu Wei-ming
Wang Fan-sen Wang Hui Weng S. J. Byron William Tay
Wong Wang-chi, Lawrence Xu Ji-lin Yao Chi-chih, Andrew Yu Kwok-leung
Zhang Long-xi Zhang Ming Zhao Ding-xin Zheng Wan-tai, Victor*

Staff
Founding Editor : Liu Qing-feng Editor : Cheung Chi-wai
Assistant Editor : Chu Man-ling Executive Secretary : Lam Sze-wan
Production Assistant : Cheung So-fan Editorial Assistant : Lam Ngai-chung