Management CommitteeChairman: Prof. FOK Tai Fai
Committee Members: Prof. CHAN Ka Leung Francis
Prof. CHAN Wai Yee
Prof. CHENG Hon Ki Christopher
Prof. CHEUNG Mui Ching Fanny
Prof. FUNG Kwok Pui
Prof. LAU Bik San Clara
Prof. LEUNG Ping Chung
Prof. LIN Zhixiu
Prof. SHAW Pang Chui
Prof. WONG Chun Kwok
Prof. WONG Nai Ching Henry
Prof. WU Che Yuen Justin
Prof. YU Chai Mei Jimmy
Prof. ZUO Zhong Joan