Contact Us

CUHK Business School
Contact Us
Global Business Programmes – IBCE
CUHK Business School
Room 408, 4/F, Cheng Yu Tung Building
No.12, Chak Cheung Street, Shatin, N.T, Hong Kong
Tel: (852) 3943-1950
Fax: (852) 2603-5181
E-mail: ibce@cuhk.edu.hk